Return and Refund Policy

เงื่อนไขการคืนสินค้าและการคืนเงิน

Last updated: November 17, 2020

Thank you for shopping at BuffBridge.

หากมีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที Facebook Page BuffBridge.

ภายใน (จำนวน) วันหลังจากรับสินค้า

หมายถึง การที่ลูกค้ามีการรับสินค้าเรียบร้อย ข้อระบุต่อไปนี้ รวมไปถึงการฝากสินค้าไว้กับ รปภ., นิติบุคคลของคอนโดฯ, เพื่อนบ้าน ฯลฯ ซึ่งจะอ้างอิงข้อมูลจากระบบติดตามสินค้า วันและวันที่ในการรับสินค้าหมายถึงวันและวันที่ในการรับพัสดุที่บรรจุสินค้าเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้นับจากวันที่เปิดกล่องแต่อย่างใด.

การจัดส่งสินค้า

หากเป็นสินค้าที่มีใน Stock ทางเราจะส่งภายใน 7 วันนับตั้งแต่ทำรายการสินค้า หากเกิน 7 วันไปแล้วทางร้านยังไม่ได้ส่งสินค้าสามารถติดต่อทางร้านเพื่อรับเงินคืนได้เต็มจำนวน

การยกเลิกการสั่งสินค้า

หากเป็นสินค้าที่มีในสต็อค

ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ทำการสั่งซื้อสินค้ากับทางร้าน หากเกิน 24 ชั่วโมงทางร้านขอปฎิเสธการยกเลิกรายการ
และถ้าหากภายใน 24 ชั่วโมงทางร้านได้ทำการส่งออกของไปแล้วทางร้านขอปฎิเสธการยกเลิกรายการและการคืนเงิน

ของหมด

หากสินค้าที่ลูกค้าได้ทำรายการสั่งซื้อมาของหมดทางร้านจะรีบแจ้งให้ท่านทราบภายใน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่ทำรายการหากสินค้าหมดลูกค้ามีทางเลือกสองท่านก็คือ

 • ยอมรับการเปลี่ยนสถานะรายการเป็น Pre-Order พร้อมรับส่วนลด 3-10% ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า
 • ยกเลิกรายการและรับเงินคืนเต็มจำนวน

เนื่องจากทางร้านได้ทำการจำหน่ายสินค้าหลากหลายช่องทางทำให้การอัพเดทสต็อคสินค้าอาจจะไม่ตรงกับบนเว็บไซต์

สินค้าใหม่

 • อุปกรณ์และของตกแต่ง (Acessories) หากสินค้ามีปัญหาภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้า สามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่หรือคืนเงินเต็มจำนวน ยกเว้นตัวสินค้ามีร่องรอยที่เกิดจากการผลิตหรือขั้นตอนการขนส่งที่ไม่มีผลต่อการใช้งาน
 • แก๊สกระป๋องและลูกกระสุน BBs อาจมีความคลาดเคลื่อนที่กำหนดประมาณ -+5% หากพบว่าสินค้ามีการบรรจุผิดพลาดเกินมาตรฐานสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ภายใน 3 วันโดยสินค้าต้องไม่ถูกแกะซีลออก
 • นอกจากข้อ (1.) และ (2.) หากสินค้ามีการทำงานผิดปกติหรือมีปัญหา สามารถแจ้งขอเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ภายใน 7 วันหรือคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 3 วันหลังจากรับสินค้าไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงินกับสินค้าที่มีตำหนิเพียงเล็กน้อยที่อาจเกิดจากขั้นตอนการผลิตหรือการขนส่งที่ไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อการใช้งานและไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงินสินค้าหากเกิดจากความผิดพลาดจากการใช้งานเช่นความเสียหายที่เกิดจากการแกะ รื้อ หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง รวมถึงการละเลยคำเตือนในคู่มือเป็นต้น
 • สินค้าจำพวกปืน BBGUN , Airsoft , Replica ของใหม่ทางร้านจะเช็คสินค้าก่อนส่งเสมอแต่หากมีปัญหาสามารถแจ้งทางร้านภายใน 7 วันตั้งแต่รับสินค้าและทางร้านจะหาทางแก้ไขให้ หากสินค้าเกิดจากต้นทางทางร้านจะติดต่อแก้ปัญหาให้ถึงที่สุด และจะมีการคืนเงินขึ้นอยู่เป็นกรณีไป โดยกล่องเดิมของสินค้ายังต้องอยู่ครบและตัวสินค้าไม่มีร่องรอยการแกะ งัด แงะ เป็นอันขาด

สินค้ามือสอง

 • อุปกรณ์และของตกแต่ง (Acessories) หากสินค้ามีปัญหาภายใน 3 วันหลังจากรับสินค้า สามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่หรือคืนเงินเต็มจำนวน ยกเว้นตัวสินค้ามีร่องรอยที่เกิดจากการผลิตหรือขั้นตอนการขนส่งที่ไม่มีผลต่อการใช้งาน
 • สินค้าอื่นที่นอกเหนือจากข้อ (1.) จะถูกทดสอบและรายงานผลให้แก่ลูกค้า หากสินค้ามีความผิดปกติหรือทำงานไม่ถูกต้องหลังรับจากพัสดุภายใน 3 วัน ทางร้านจะแก้ไขและบำรุงรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมค่าจัดส่งกลับ  ยกเว้นสินค้าที่ไม่ถูกทดสอบและรายงานผลให้ลูกค้าก่อนส่ง จะทำการคืนเงินเต็มจำนวน

*สินค้ามือสอง
สินค้ามือสอง ปืนบีบีกัน อุปกรณ์และของตกแต่ง ทางร้านจะทำการตรวจเช็คสินค้า และมีการทดสอบการใช้งานก่อนเล็กน้อยก่อนทำการจัดส่งให้แก่ลูกค้า หากมีปัญหาทางร้านไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถประสานหรือแนะนำการแก้ไขให้ได้)

สินค้า Pre-Order

 • หากสินค้ามีความล่าช้าเกิน 45 วันหลังจากวันที่ตกลงซื้อขายเสร็จสิ้นสามารถทำเรื่องขอคืนเงินได้เต็มจำนวน
 • หากมัดจำสินค้า Pre-Order แล้วต้องการยกเลิกให้รีบแจ้งทางร้านทันที เนื่องจากทางร้านเมื่อได้ตกลงรับรายการพรีออเดอร์แล้วจะมีการส่งรายการให้แก่ต้นทาง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นและเป็นการเสียโอกาสในการขายโดยจะมี 2 กรณีที่เกิดขึ้นก็คือ
  • 1.หากแจ้งยกเลิกภายใน 15วันหลังจากตกลงพรีสินค้า คืนมัดจำในจำนวน 60%
  • 2.หากผ่านพ้น 15 วันไปแล้วไม่มีสามารถขอคืนเงินหรือยกเลิกรายการได้
 • หากสินค้า Pre-Order มาถึงประเทศไทยและทางร้านได้แจ้งลูกค้าเรียบร้อยแล้ว หากลูกค้าไม่มีการตอบรับ หรือโอนเงินส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำและสินค้า
 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินหากสินค้า Pre-Order มีปัญหามาจากต้นทาง แต่ทางร้านจะพยายามประสานต้นทางเพื่อแก้ไขหรือซ่อมแซมสินค้าให้ถึงที่สุด

การส่งคืนสินค้า

 • ห้ามใช้กล่องสินค้าเป็นกล่องพัสดุเป็นอันขาดควรหากล่องที่ใหญ่กว่าและห่อหุ้มสินค้าอย่างมิดชิดและมั่นคง หากส่งสินค้ามาโดยไร้วัสดุหุ้มห่อกล่องสินค้าทางร้านขอปฎิเสธในการรับคืนสินค้า
 • สินค้าส่งคืน ต้องให้บรรจุภัณฑ์เดิม อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยแปะเทปกาวหรือสติกเกอร์
 • ยกเว้นสินค้ามือสองหรือสินค้าที่กล่องเดิมมีรอยการใช้งาน เทปกาว หรือสติ๊กเกอร์แล้วเท่านั้น

สินค้าที่มีประกันกับทางร้าน BuffBridge
สามารถเช็คประกันสินค้าได้ที่ http://warranty.buffbridge.com/